klik klik

Monday, August 1, 2011

Langkah-langkah Mengatasi Pemanasan Global

1. Penanaman semula pokok-pokok dan tumbuhan hijau

Penanaman tumbuhan hijau adalah bertujuan untuk menngkatkan penghasilan gas gas yang bersih dalam udara. Penanaman ini boleh dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Pihak sekolah boleh mengadakan taman-taman mini di sekolah untuk menyedarkan kepada pelajar-pelajar akan kepentingan tumbuhan hijau dalam ekosistem.

2. Kitar semula

Program kitar semula perlu digiatkan dengan pelbagai idea yang lebih menarik. Melalui program kitar semula, masyarakat menyedari akan kepentingan menjaga hasil mineral bumi. Dengan cara ini generasi akan dapat merasai khazanah bumi seperti yang dinikmati oleh kita. Pendidikan secara tidak formal ini juga telah mendidik masyarakat jenis-jenis barang yang perlu dan boleh dikitar semula.

3. Pengurangan penggunaan tenaga

Penggunaan petrol dalam pembakaran enjin kereta juga meningkatkan suhu pemanasan global. Penggunaan sumber alternatif seperti kereta hybrid yang bercirikan “hijau alam sekitar” adalah antara langkah terbaik dalam mengatasi pemanasan global. Di kebanyakkan negara maju, tenaga solar telah lama diaplikasi dalam kediaman rumah dan pejabat bagi menggantikan pembakaran fosil.

No comments:

Post a Comment

jom klik...=)